Nawigacja

Angielski przyjemnie i skutecznie

Język angielski w przedszkolu – co warto wiedzieć:

SUKCESEM METODYCZNYM W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM SĄ KAŻDE ZAJĘCIA , PO KTÓRYCH DZIECKO ZAPYTANE:  ,,CO  DZIŚ ROBIŁEŚ NA ANGIELSKIM?’’  ODPOWIE: ,, BAWIŁEM SIĘ’’!


1)    Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się języka obcego  w sposób zbliżony do naturalnego nabywania języka ojczystego (nieintencjonalnie) – PRZEZ ZABAWĘ , REAGOWANIE W SYTUACJACH ŻYCIA CODZIENNEGO, POLISENSORYCZNIE – wszystkimi zmysłami. Dlatego podczas wprowadzania i utrwalania nowych treści nieodzownym elementem są różnorodne aktywności z użyciem ciekawych pomocy dydaktycznych, takich jak: zabawki, obrazki, plansze, plakaty, historyjki obrazkowe, książki, gry, pacynki, rekwizyty, piosenki, filmy, itp..
Nieocenione  jest ponadto wplatanie języka angielskiego w naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci i innych czynności w toku dnia przedszkolnego,  aby powtórzyć lub zastosować poznane na zajęciach przez dzieci słowa lub zwroty.

2)    Zakres materiału realizowany podczas zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem angielskim powinien odzwierciedlać zainteresowania dzieci,  znajome im zjawiska, odnosić się do ich BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA: rodziny, przyjaciół, zabawek, codziennych czynności, zabaw oraz znanych im bajkowych postaci. Oprócz sfery językowej zajęcia  powinny w zrównoważony sposób rozwijać u dzieci różne sfery – motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną.

3)    Osobą, od której w ogromnej mierze zależy sukces nauczania języka angielskiego w przedszkolu, jest NAUCZYCIEL. Zainteresowanie dziecka językiem, jak również pozytywne podejście do zajęć językowych, zależy od tego, czy maluch lubi nauczyciela, czy czuje się w jego obecności i w grupie bezpiecznie i czy zajęcia są kolejną okazją do dobrej zabawy. Choć wiele przedszkolaków powie, że język angielski jest przydatny, bo tak przecież mówią dorośli, to jednak potrzeba posługiwania się nim jest w tym wieku niewielka. Dlatego pierwszym zadaniem nauczyciela będzie stworzenie takiej potrzeby w toku zajęć dydaktycznych.

4)    W nauczaniu  języka angielskiego warto ograniczać użycie języka polskiego i maksymalizować użycie języka obcego (NAUKA ANGIELSKIEGO PO ANGIELSKU). Praktyka wskazuje, że stosowanie języka obcego jako narzędzia komunikacji od samego początku, zwiększa efektywność procesu nauczania. Pozwala ono zaprezentować dzieciom praktyczne wykorzystanie wprowadzanych na zajęciach zwrotów i wyrażeń, a także umożliwia im aktywne stosowanie języka obcego w bezpiecznej dla nich sytuacji. Pomaga także zmotywować dzieci do aktywnego użycia języka w celu zrozumienia wypowiedzi nauczyciela i podjęcia z nim dialogu. Nauczyciel powinien płynnie posługiwać się językiem, wspierając rozumienie gestem, ruchem, ilustracją nie tylko podczas wprowadzania czy ćwiczenia materiału językowego, ale również w swobodnych rozmowach z maluchami, np. komentując ich prace, witając się, żegnając z nimi oraz w innych naturalnych sytuacjach występujących w toku dnia przedszkolnego. Z biegiem czasu sama osoba nauczyciela będzie dla dziecka impulsem do zastosowania języka obcego, czy to w czasie zajęć, czy poza nimi.  Tylko długoterminowe i konsekwentne działanie pokaże potencjał posługiwania się głównie językiem obcym przez nauczyciela.

5)    DZIECI RÓŻNIE REAGUJĄ NA JĘZYK OBCY – jedne chętnie powtarzają słowa, śpiewają piosenki i czynnie uczestniczą w zabawach, inne z boku obserwują nauczyciela i rówieśników, przysłuchują się temu, co dzieje się na zajęciach, ale rzadko włączają się do wspólnej zabawy. NIE ZNACZY to jednak, że w tym czasie nie przyswajają języka.  Dzieje się tak, ponieważ rozwój dzieci w wieku przedszkolnym przebiega dynamicznie i nierówno. Wiek rozwojowy maluchów z tego samego rocznika różni się często od ich wieku kalendarzowego, dlatego tak ważne na tym etapie jest indywidualne podejście do każdego podopiecznego i zapewnienie mu optymalnych możliwości rozwoju.

6)    Jeśli chodzi o język angielski, to u dzieci w wieku przedszkolnym dominuje tutaj SŁOWNICTWO BIERNE (rozumienie) nad czynnym  (używanie słów, które rozumieją) . To ostatnie powinno kształtować się naturalnie, swobodnie i spontanicznie  oraz być rozciągnięte w czasie (często efekty edukacji językowej w przedszkolu widać dopiero w szkole !). Błędem metodycznym jest jakiekolwiek nacisk ze strony nauczyciela lub rodzica na mówienie (np. przepytywanie). Takie postępowanie może skutkować spadkiem motywacji do nauki języka w przyszłości.  Nie należy również wprost poprawiać błędów, kiedy dziecko podejmuje próby komunikowania się po angielsku.  Są one naturalne na tym etapie. W takiej sytuacji wystarczy jedynie powtórzyć  wypowiedź dziecka, wzbogacając ją bądź precyzując.

7)    W procesie dydaktycznym NA TYM ETAPIE NIE WPROWADZA SIĘ ZAGADNIEŃ Z GRAMATYKI (opisującej reguły gramatyczne). Nauczanie zagadnień gramatycznych  wymaga wprowadzania całych struktur, które dzieci zapamiętują dzięki częstemu ich powtarzaniu (podobnie jak w przypadku nauczania leksyki). Ponadto używanie przez małe dzieci struktur gramatycznych służy jedynie wyrażaniu prostych funkcji komunikacyjnych.

8)    Stosując różne sposoby oceniania osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym, nauczyciel i rodzic powinni koncentrować się na POZYTYWNEJ MOTYWACJI do dalszej nauki i unikać porównywania osiągnięć dzieci. Dziecko w wieku przedszkolnym jest niezwykle wrażliwe na wszelką formę oceny zewnętrznej i charakteryzuje się silną potrzebą bycia akceptowanym przez osoby dorosłe. Tylko pozytywne doświadczenia dzieci z językiem obcym w przedszkolu będą stanowiły mocny fundament do kontynuowania skutecznej jego nauki na dalszych szczeblach edukacji.

9)    Efektywność nauki języka zależy też od tego, czy kontakt z językiem będzie występował nie tylko w przedszkolu, ale POZA nim. Warto  zachęcać rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi w języku angielskim W DOMU, włączania nagrań piosenek, wierszyków czy historyjek
w języku angielskim w czasie podróży samochodem albo wspólnego oglądania programów dla dzieci w języku obcym w telewizji czy internecie.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 22
    41-200 Sosnowiec
    ul. Hutnicza 3
  • (32) 266-54-85
    p22@sosnowiec.edu.pl