Nawigacja

Oferta przedszkola

 

Przedszkole zapewnia

- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną

- życzliwą i miłą atmosferę

- specjalistyczną opiekę logopedyczną

- przytulne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw

- atrakcyjnie wyposażony i bezpieczny ogród przedszkolny

- smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia - możliwość samodzielnego przygotowania posiłku (śniadania)

Przedszkole oferuje:

- interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy wspierające kreatywność dziecka

- naukę języka angielskiego dla 3,4,5,6 latków

- liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi

- udział dzieci w konkursach, przeglądach, spotkaniach organizowanych przez placówki i instytucje

- zajęcia taneczne z instruktorem

- udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, filmach, koncertach muzycznych warsztatach edukacyjnych.

- zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

- dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole

- wykorzystanie technik multimedialnych - praca z tablicami interaktywnymi wzbogacającymi proces edukacji dzieci.

- propagowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, włączanie rodziców w akcje czytania dzieciom w ciągu dnia. 

- interesujące bezpłatne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

• zajęcia o charakterze artystycznym: muzyczne,  teatralne,

• zajęcia o charakterze sportowym: podstawy nauki gry w szachy , zajęcia ruchowo – sportowe

• zajęcia rozwijające inne zainteresowania: klub językowy, zajęcia kulinarne

- pomoc i wsparcie dla rodzin:

• rozwijanie umiejętności wychowawczych

• rozwiązywanie trudności wychowawczych

• superwizja rodziny

Ważne dla nas

- dbałość o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych oraz fantazji i wyobraźni dziecięcej

- rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie i higienę osobistą

- wdrażanie do samodzielności, dbania o ład i porządek

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

- dostarczanie doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia

- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

- kształtowanie wrażliwości muzycznej i plastycznej

- kształtowanie poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej

-  tworzenie  warunków do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

- wyrabianie zwinności i sprawności ruchowej

- kształtowanie podstawowych powinności moralnych

 Współpracujemy z instytucjami:

-  Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,

-  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

-  Dziennym Domem Pomocy Społecznej,

- Hospicjum Św. Tomasza,

- Biblioteką Osiedlową,

- Klubem Kiepury,

- Firmą Gigaland

- Szkołą podstawową nr 3

- Domem Dziecka

- Firmą Stena – zbieramy makulaturę

- Muzeum Shoena

- METiS

- PSSE w Sosnowcu

- Firmą Concerto

- okazjonalnie: straż pożarna, policja, ratownicy medyczni Medycznej Szkoły  Policealnej  Województwa Śląskiego z siedzibą w Sosnowcu

- wspieramy akcje charytatywnywne

- Firmą Argo-Film – udział w programie „Zbieramy zużyte baterie w placówkach oświatowych”

- Teatrem Zagłębia  - udział w lekcjach teatralnych

- Władzami samorządowymi.

Uroczystości, akcje,  imprezy przedszkolne

- Sprzątanie świata

- Ogólnopolski dzień przedszkolaka

- Koncert z okazji Świętą Edukacji Narodowej

- Dzień marchewki

- Dzień pluszowego misia

- Dzień Praw Dziecka

- Zabawa andrzejkowa

- Odwiedziny Świętnego Mikołaja

- Dzień Górnika

- Jasełka

- Dzień babci i dziadka

- Zabawa karnawałowa

- Dzień wiosny

- Dzień Ziemi

- Dzień Rodziny

- Pasowanie na przedszkolaka

- Mistrzostwa szachowe

- Dzień Mamy i Taty

- Noc Kupały

- Festyn rodzinny

- Pożegnanie starszaków

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 22
    41-200 Sosnowiec
    ul. Hutnicza 3
  • (32) 266-54-85
    p22@sosnowiec.edu.pl