Nawigacja

 • MANUFAKTURA ŚW. MIKOŁAJA

  MANUFAKTURA ŚW. MIKOŁAJA

  W piątek, 7 grudnia św. Mikołaj ponownie odwiedzi najmłodszych z Sosnowca,  gdzie ponownie uruchomi swoją manufakturę przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu.

   

  W piątek, 7 grudnia sosnowiecki magistrat ponownie zamieni się w manufakturę wyjątkowego gościa z Laponii. Swoją prace rozpocznie o godz. 14:00

  Atrakcji nie zabraknie! W samym budynku Urzędu Miejskiego powstanie specjalny kącik, gdzie dzieci będą pisały listy, aby jeszcze pod choinką, w trakcie tegorocznych Świąt, znalazły wymarzone prezenty. Pieczątki zastąpią magiczne pieczęcie, a zamiast wzorów druków będą świąteczne listy.

  W budynku nie zabraknie także kilkunastu stoisk z animacjami, malowania buziek, słodkości, warsztatów plastycznych, pokazów, a także… świątecznej stajni Mikołaja. A to tylko początek atrakcji.

  Na parkingu przed sosnowieckim magistratem stanie zimowe wesołe miasteczko, gdzie najmłodsi znajdą snowtubing, małą kolejkę czy karuzelę wenecką. Dodatkowo, każdy będzie miał wielką frajdę jadąc dużą kolejką z ogrzewanymi wagonami.

  Zabawa rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do godz. 20.

 • DZIEŃ GÓRNIKA

  W dniu 4 grudnia w naszym przedszkolu odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Górnika. W tym dniu obowiązuje strój galowy.

 • WIZYTA MIKOŁAJA

  WIZYTA MIKOŁAJA

  5 grudnia 2018 r. o godz.11:00 nasze przedszkole odwiedzi wraz ze swoim pomocnikiem Elfem - Mikołaj. Na dzieci czeka wiele atrakcji oraz upominki od Mikołaja.

 • Podziekowanie

  Dziękujemy wszystkim, za udział w zbiórce pluszaków.

 • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

  KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  1. ORGANIZATOR KONKURSU
  1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 22 w Sosnowcu
  2. Osobami koordynującymi działania konkursowe są: mgr K. Dulewicz i mgr B. Oleś
  1. CELE KONKURSU
  1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych, w tym składania sobie życzeń poprzez wysyłanie kartek świątecznych
  2. Rozwijanie talentu artystycznego dzieci, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
  3. Przybliżenie dzieciom  tematyki hospicyjnej
  4. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych
  5. Stworzenie możliwości wspólnych działań z rodzicami własnych prac.
  1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
  1. Konkurs adresowany jest do dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 22
  2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami
  3. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, grupą wiekową.
  4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
  5. Prace konkursowe po rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane do Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
  1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  1. Prace należy dostarczyć do dnia 30.12018 r do Miejskiego Przedszkola nr 22
  2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatora.
  3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

              - pomysłowość i oryginalność pracy

              - stopień trudności wykonania

              - dobór materiałów

  V  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY

   1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 06.12.2018 r
   2. Organizator przyzna 3 nagrody główne za I, II, III miejsce
   3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie

   

  Załącznik 1

  OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

   

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………
  w konkursie plastycznym pt: „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 22 w Sosnowcu oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

   

  .....…………………………………

                                                                              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

   

  Klauzula informacyjna

  Ustawa z dnia 10 maja 2018r,

  1. Administratorem państwa danych jest Organizator Konkursu –
   Przedszkole Miejskie nr 22 w Sosnowcu ul. Hutnicza 3 -
   tel. (32) 266-54-85
   e-mail p.22@sosnowiec.edu.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją tzn. publikacją pracy dziecka na stronie internetowej organizatora konkursu, opracowania dyplomu, podziękowania.
  3. W przypadku zajęcia przez uczestnika konkursu jednego z trzech miejsc bądź wyróżnienia, organizator  konkursu opublikuje na stronie internetowej imię i nazwisko uczestnika oraz numer przedszkola, z którego wpłynęła dana praca.
  4. Rodzic/opiekun prawny może cofnąć wyrażoną zgodę w formie telefonicznej bądź na adres e-mail organizatora konkursu.

   

   

  ………………………………………………..
  (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

   

   

   

 • Głosowanie zakończone

  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ODDANIE GŁOSÓW NA NASZE PRZEDSZKOLE W V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • BEZPIECZNY PIES - BEZPIECZNE DZIECKO

  Drodzy rodzice!

  Polskie Centrum Dogoterapii z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pragnie zaprosić Państwa pociechy na zajęcia „BEZPIECZNY PIES-BEZPIECZNE DZIECKO” dnia 20 listopada 2018 (wtorek) w godzinach od 9:30 do 12:00.

  Program ma na celu przybliżenie ,oswojenie i uwrażliwienie na potrzeby psa i wyrabianie nawyku systematyczności w opiece nad zwierzęciem poprzez uświadamianie wszelkich jego potrzeb.

  Po ukończeniu zajęć dziecko:

  • w których sytuacjach nie należy podchodzić do psa,
  • jak zachować się w sytuacji,gdy pies zaatakuje
  • czym jest mowa ciała psa (najważniejsze sygnały:strach, agresja,chęć do zabawy)
  • o czym należy pamiętać idąc na spacer z psem
  • jak bezpiecznie bawić się z psem
  • jak prawidłowo nakarmić psa
  • jaką rolę odgrywa pies w społeczeństwie (ratownik, policjant, strażak, terapeuta, przyjaciel)
  • w zajęciach uczestniczy pies.

  Po zajęciach dzieci otrzymują „DYPLOM PRZYJACIELA PSA”, kodeksy oraz naklejki.

                                                     

 • NIESIEMY UŚMIECH DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI

 • Wizyta psychologa

  Pani psycholog z Poradni psychologiczni - pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu odwiedzi nasze przedszkole w celu obserwacji zachowań dzieci.

  W dniu 15.11.2018 - grupa Misie i Biedronki

  W dniu 22.11.2018 - grupa Motyle i Krasnale

 • REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

  9 listopada o godz. 11:11 nasze przedszkole włączyło się do akcji  bicia "Rekordu dla Niepodległej" wspólne śpiewając "Mazurka Dąbrowskiego" . Bicie rekordu poprzedziła uroczystość z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości .

   

  REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ - Obrazek 1           REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ - Obrazek 2

 • RADA RODZICÓW

  W dniu 13.11.2018 r. o godz. 16:30 odbędzie się zebranie trójek klasowych oraz wszystkich osób wchodzących w skład dotychczasowej rady rodziców .

 • LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

        Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                        

   

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie, 

   

  W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

   

  W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

   

  Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

   

   

  Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

   

  Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

   

  Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
  z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

   

  Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

   

   

   Z wyrazami szacunku

   

   

  Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
  Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

 • 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

  9 listopada –

  obchody Święta Niepodległości

  w naszym przedszkolu

   

  W naszym przedszkolu  9-tego listopada  odbędzie się uroczystość z okazji Święta Niepodległości .

   

  W tym uroczystym dniu obowiązuje strój galowy. O godzinie 11:11 przedszkolaki zaśpiewają "Mazurka Dąbrowskiego" biorąc tym samym udział w ogólnopolskiej akcji    " Rekord dla Niepodległej"           

 • Z wizytą w Komisariacie Policji

  W dniu 23 października dzieci z grup Biedronki, Motyle i Krasnale odwiedzą II Komisariat Policji w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego. Przedszkolaki zwiedzą Komisariat oraz poznają pracę Policjanta.

 • Przedszkoliada

  Od środy 3 października roozpoczynają się zajęcia ruchowe z piłką "Przedszkoliada - drużyna Kangura". Zajęcia będą odbywać się od godz. 13::00.

  Grupa Biedronki - 13:00 - 13:30

  Grupa Motyle i Krasnale - 13:30 - 14:00

  Grupa Krasnale - 14:00 - 14:30

   

 • Zajęcia taneczne

  Od 1 października 2018 r. rozpoczęły się zajęcia taneczne dla dzieci z grupy Biedronki, Motyle i Krasnale. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. od 13:00 do 14:30.

  Grupa Biedronki - 13:00 - 13:30

  Grupa Motyle - 13:30 - 14:00

  Grupa Krasnale - 14:00 - 14:30

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci z grup Krasnale i Motyle przełożone z dnia 24 września odbędą się 27 września ( czwartek ) w godz. 11:00 – 13:00 w Hali sportowej w Milowicach.

  Obowiązkowe obuwie zmienne.

 • Informacja

  W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zaplanowane na 24 września zajęcia lekkoatletyczne dla grup Motyle i Krasnale zostają przełożone i odbędą się w innym terminie.

 • Europejski Tydzień Sportu

  W związku z organizowanym Europejskim Tygodniem Sportu 24 września ( poniedziałek ) dzieci z grup Motyle i Krasnale wezmą udział w zajęciach lekkoatletycznych na stadionie MOSiR ul. Mireckiego 4.  Prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom ubrania i obuwia sportowego.

  W przypadku złych warunków atmosferycznych wyjście zostanie odwołane a zajęcia odbędą się w innym terminie.

 • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

  OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

  W dniu 20.09.2018 r. (czwartek) w naszym przedszkolu obchodzimy Ogólnopolski Dzień przedszkolaka. Z tej okazji prosimy o przygotowanie dzieciom strojów (według uznania) i instrumentów, które zostaną wykorzystane przez dzieci podczas korowodu przedszkolaków

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 22
  41-200 Sosnowiec
  ul. Hutnicza 3
 • (32) 266-54-85
  p22@sosnowiec.edu.pl