Nawigacja

 • FESTYN RODZINNY

  Zapraszamy wszystkich na Festyn rodzinny, który odbędzie się 20 czerwca od godz. 15:30. Na dzieci czeka wiele atracji, razem z rodzicami spędzimy miło czas.

  ZAPRASZAMY

 • Pożegnanie przedszkola

  Serdecznie zapraszamy na uroczystość pożegnania przedszkola w grupie Krasnale - dnia 11.06,2018 o godz. 16:30, w grupie Motyle - 19.06.2018 o godz. 15:30

 • Wycieczka

  Dnia 14.06.2018r.(czwartek) z okazji Dnia Dziecka odbędzie się wycieczka dla dzieci wszystkich grup do Olsztyna koło Częstochowy.
  Program wycieczki przewiduje m.in.:
  zbieranie skamieniałości, warsztaty z gliny i filcu, zabawy w piaskarni oraz zabawy terenowe.
  Koszt wycieczki: 15 zł za udział w warsztatach
  Opłata za dwa autokary finansowana jest z Rady Rodziców.

 • Mali archeolodzy

  W dniach 22 i 23 maja dzieci z grupy Motyle i Krasnale wychodzą do Muzeum Pałac Schoena. Dzieci wezmą udział  w mini - wykopaliskach - kopaniu, mierzeniu, odnajdywaniu skarbów i tworzeniu dokumentacji znaleziska.  22 maja - grupa Motyle, 23 maja grupa Krasnale. Wyjście z przedszkola godz. 9:30. W przypadku opadów deszczu zajęcia zostaną przełożone.

 • DZIEŃ RODZINY

  Uroczystości z okazji DNIA RODZINY w poszczególnych grupach odbędą się w następujących terminach:

  Grupa Misie – Zmiana terminu uroczystości. 

  Uroczystoąć odbędzie się 29 maja o godz. 10:00                                                 

  Uroczystość połączona z „Pasowaniem na przedszkolaka”

  Grupa Biedronki – 24.05.2018 r. godz. 16:00

  Grupa Motyle – 29.05.2018 godz. 15:30

  Grupa Krasnale – 28.05.2018 r. godz. 16:00

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 • Po raz osiemnasty 26 maja w naszym przedszkolu odbędą się mistrzostwa szachowe dla dzieci. Zapraszamy małych miłośników szachów do więcia udziału w rozgrywkach. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie    http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3015/                                                         


  KOMUNIKAT  I  REGULAMIN

   

  XVIII OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA ZAGŁĘBIA PRZEDSZKOLAKÓW I DZIECI DO LAT 7

   

  1. CEL IMPREZY:

  Propagowanie gry szachowej w środowisku przedszkolnym.

  Wyszukiwanie talentów szachowych wśród dzieci do lat siedmiu.

  Integracja środowiska przedszkolnego dzieci i rodziców.

   

  2.WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Prawo startu mają dzieci, które do 26 maja br. nie ukończyły 8 roku życia.

  - wpisowe 15 zł - płatne w dniu imprezy

   

  3. SYSTEM ROZGRYWEK:

  Szwajcarski – 5-7 rund, kojarzenie komputerowe, obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z 2005r. z późniejszymi zmianami.

  TEMPO GRY:

  15 minut dla zawodnika, 30 minut na partię, zapisy partii nie obowiązują.

  GODZINY ROZGRYWEK:

      do 930- potwierdzenie udziału, wpłata wpisowego,

     930-1000 sprawy organizacyjne, losowanie, otwarcie mistrzostw.

     1000-1400- rozgrywki rundowe.

     1400- zakończenie i rozdanie nagród.

   

  4. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

  26 maja 2018r.(sobota)

  Przedszkole Miejskie nr 22 Sosnowiec ul. Hutnicza 3.

   

  5. NAGRODY:

  Dyplomy dla wszystkich uczestników, puchary za I, II, III miejsce, medale od IV do X miejsca gwarantują organizatorzy.

   

  6. INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

  Organizatorem mistrzostw jest Przedszkole Miejskie nr 22 w Sosnowcu, oraz instruktor, sędzia szachowy – Pan Stanisław Krawczyk.

  Współorganizatorem:

  - obsługa techniczna - Salon komputerowy „ GIGALAND” s.c., Sosnowiec

  Zgłoszenia do dnia 25 maja (piątek) 2018r. do godziny 1400  poprzez stronę turnieju na chessarbiter.com lub do Przedszkola Miejskiego nr 22, Sosnowiec ul. Hutnicza 3 tel. (32)266-54-85, e-mail  p22@sosnowiec.edu.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie i rozdziale nagród.

   

 • Kraina zdrowego przedszkolaka

  W ramach realizowanego w naszym przedszkolu projektu "Kraina zdrowego przedszkolaka" w dniu 17.05.2018 r. ( czwartek)  odbędą się zawody sportowe dla dzieci.

 • Mini Turniej Matematyczny

  Dnia 10 maja o godz. 10:00 odbędzie się w przedszkolu pierwsza tura Ogólnopolskiego Mini  Turnieju Matematycznego  GROSZEK 2017/2018

 • Od 4 maja rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

  Informacje na stronie https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 • Obchody Dnia Ziemi

  W dniu 25 kwietnia w naszym przedszkolu obchodzimy Dzień Ziemi. Prosimy rodziców o przygotewanie w tym dniu dla dziecka ubioru w kolorze ZIELONYM. Prosimy również o zwrot napisanych Listów do Ziemi.

 • Gość w przedszkolu

  20 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 nasze przedszkole odwiedzi Pani Agnieszka - koordynator z Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu. Dzieci poznają co to jest hospicjum i na czym polega wolontariat.

 • Konsultacje z psychologiem

  W dniu 13.04.2018 od godz. 14:00 do godz. 15:30 na terenie przedszkola odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców z panią psycholog . Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

   

 • REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY

  Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego  miesiąca kwietnia.
  2. 11 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie z dyrektorem  dyżurującego przedszkola w terminie od 14.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 - UMOWY.
  4. Na podstawie umowy Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
  5. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
  6. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

   

  REGULAMIN

  rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

  organizowany w Przedszkolach Miejskich

  w Sosnowcu

   

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
  2. UCHWAŁA NR 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec 

  § 1

  1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.
  2. Organ Prowadzący ustala coroczny HARMONOGRAM, według którego  Przedszkola Miejskie w Sosnowcu pełnią w okresie wakacyjnym dyżury.
  3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
  4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 podawany jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ostatnim tygodniu grudnia.

  § 2

  1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, w ogólnie dostępnym miejscu (strona www, tablica ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem – wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady rekrutacji, sposób zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
  2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
  3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.
  4. Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie, który określany jest z uwzględnieniem przedszkoli zwolnionych w danym roku z dyżuru.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
  6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

  § 3

  Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego  miesiąca kwietnia.
  2. 11 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie z dyrektorem  dyżurującego przedszkola w terminie od 14.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 - UMOWY.
  4. Na podstawie umowy Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
  5. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
  6. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

     § 4

  1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:
  1. Zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
  2. Rodzina objęta opieką MOPS,
  3. Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  4. Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,
  5. Kolejność zgłoszeń.
  1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
  2. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

  § 5

  W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

   

   

  § 6

  1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
  1. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:
  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. datę urodzenia,
  3. nr pesel dziecka
  4. aktualny adres zamieszkania,
  5. numer telefonu do szybkiego kontaktu,
  6. oświadczenie o aktywności zawodowej
  7. konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,
  8. ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało,
  9. dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,
  10. upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.
  1. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
  2. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola:
   1. w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00,
   2. od wtorku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,
   3. w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.
  3. Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu, co Rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.
  4. Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sosnowca.          

  § 7

  Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny.

  § 8

  1. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:
  1. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkola poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Nr 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec; 
  2. Opłata za żywienie 6,00 zł za dzień x ilość dni pobytu deklarowanych przez rodzica.
  1. Opłaty, o których mowa w ustępie pierwszym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie określonym w § 3 ust. 3, niniejszego Regulaminu przelewem na podane w umowie konto bankowe.
  2. Wysokość należnej opłaty wynika z zawartej z przedszkolem umowy.
  3. Rodzic/opiekun prawny ma prawo potwierdzić u Intendenta dyżurującej placówki wysokość naliczonej kwoty przed dokonaniem wpłaty.
  4. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi na placówce dyżurującej.
  5. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica numer konta w terminie do 30 września.

  § 9

  1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie, niezakłócającym wydawania posiłków.
  3. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

  § 10

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
  2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący.

  § 11

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

   

   

   

   

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolnych 2018/2019 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 4 maja 2018 r.

  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 17.00 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach pierwszego wyboru w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 17.00.
   W celu zapisania dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
                                              https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl 

   

  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

  1

  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

  04.05.2018 r. godz. 12:00

  2

  Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

  Od 04.05.2018 r. od godz. 12:00
  do 10.05.2018 r. do godz. 17:00

  3

  Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  Od 04.05.2018 r. od godz. 12:00
  do 10.05.2018 r. do godz. 17:00

  4

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  14.05.2018 r. godz. 15:00

  5

  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  Od 14.05.2018 r. od godz. 15:00
  do 21.05.2018 r. do godz. 17:00

  6

  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  23.05.2018 r. godz. 15:00

  7

  Procedura odwoławcza.

  Od 24.05.2018 r.

  8

  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

  25.06.2018 r. godz. 15:00

   

 • DZIEŃ KONSULTACJI DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 0 DO 3 ROKU ŻYCIA

   

    Dnia 29 marca 2018r.  w godzinach od 14.00 do 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114, odbędzie się dzień konsultacji dotyczących rozwoju i kwestii wychowawczych dla rodziców dzieci
  w wieku od urodzenia do 3 roku życia.

   

  Konsultacje prowadzić będą:

   

  - logopeda M. Szelewa, gabinet nr 10;

  - psycholog A. Pieniążek, gabinet nr 12.

   

   

   

   

   

   

 • Ogłoszenie

  Dnia 6 kwietnia dzieci z grup Biedronki. Motyle , Krasnale

  wychodzą do Auli Instytutu Nauk o Ziemina spektakl teatralny pt. „ Ach, ta Pipi”

  Początek spektaklu godz. 10:30

   

   

 • UWAGA RODZICE

  Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom. Szczegóły w zakładce "Dla rodziców"

 • Rozstrzygnięcie konkursu na palmę wielkanocną

  Konkurs na wielkanocną palmę został rozstrzygnięty.                                                                      Wyniki konkursu:                                                                            

  I miejsce - Liliana P. Przedszkole Miejskie nr 1 Będzin

  II miejsce - Anna N. Przedszkole Miejskie nr 22 Sosnowiec

  III miejsce Julia A. Przedszkole Miejskie nr 43 Sosnowiec

  Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 • REKRUTACJA 2018/2019

  Zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 .
  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 19 marca godz. 12:00  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu - 19.03 godz.12:00 - 26.03.2018 do 17:00
  Rekrutacja uzupełniająca  odbędzie się w dniach 04 - 10 maja.
   

  TERMINARZ REKRUTACJI

  Lp.

  Czynności rekrutacyjne

  Termin

  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

  1

  Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
  Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

  01.03.2018 r. godz. 15:00

  2

  Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

  Od 01.03.2018 r. od godz. 15:00
  do 12.03.2018 r. do godz. 17:00

  3

  Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  Od 01.03.2018 r.
  do 12.03.2018 r. do godz. 17:00

  4

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  19.03.2018 r. godz. 12:00

  5

  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  Od 19.03.2018 r. od godz.12:00
  do 26.03.2018 r. do godz. 17:00

  6

  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  29.03.2018 r. godz. 12:00

   
   
   
   
 • Wizyta Sznupka

  Wizyta Sznupka

  W dniu 13 marca o godz.10:00 nasze przedszkole odwiedzi przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu wraz z maskotką śląskiej policji psem Sznupkiem. Wizyta ma na celu przybliżenie dzieciom zasad bezpieczeństwa.

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 22
  41-200 Sosnowiec
  ul. Hutnicza 3
 • (32) 266-54-85
  p22@sosnowiec.edu.pl